Over Ons

Onze stichting heeft als doel de positie van moslims met
een lichamelijke beperking binnen de moslimgemeenschap te versterken.

Onze Visie

We streven naar een toegankelijke moslimgemeenschap. Een gemeenschap waar moslims met een beperking zich volwaardig onderdeel van voelen en waarin zij in staat worden gesteld hun volledige potentie te bereiken. Om zo onze ummah tot een hoger niveau te verheffen.

Onze Missie

We hebben als doel om de positie van moslims met een lichamelijke beperking binnen de moslimgemeenschap te versterken. Dit doen wij door bewustwording over en acceptatie van moslims met een beperking te stimuleren. We zetten ons in om de toegankelijkheid van moskeeën en religieuze activiteiten te verbeteren. Daarnaast vergroten we het aanbod van faciliteiten die de religieuze ontwikkeling van moslims met een lichamelijke beperking versterken. Zo groeien we naar een omgeving waarin alle moslims zich onbeperkt religieus kunnen ontwikkelen en volwaardig onderdeel zijn van de moslimgemeenschap.

De Qur’an is onze inspiratie

Surah 'Abasa (18)

Het verhaal achter de openbaring van Surah ‘Abasa (18) is de aanleiding van de oprichting van Rising Ummah. Lees hier meer over de Surah.

Skip to content